Home » Over ons » Jaarverslagen en jaarcijfers

Jaarverslagen en jaarcijfers

Hieronder treft u de jaarplannen, jaarverslagen en jaarcijfers aan.

De stichting kent een bestuursovereenkomst zoals vereist is volgens de WBTR. Deze overeenkomst ligt ter inzage ten kantore Botter 14.01 te Lelystad.

Jaarplannen

Jaarverslagen en jaarcijfers

ANBI

Uitslag van enquête onder onze bezoekers 

Bestuur en vrijwilligers van inloophuis Passie vinden het belangrijk dat er ingespeeld wordt op de behoeften van onze bezoekers.

Gasttevredenheid 2023

Een Inloophuis is belangrijk als ontspannen ontmoetingspunt naast de druk en stress van de ziekenhuiscontroles en behandelingen. Daar kunnen patiënten na of tijdens hun behandeling zonder verwijzing binnen lopen voor uiteenlopende vragen en voor informeel contact. Samen met hun partner of andere familieleden en vrienden zijn zij welkom om naar behoefte met lotgenoten te praten en/of activiteiten te ontplooien. Belangrijk is dat er actuele, laagdrempelige en begrijpbare informatie is vanuit een brede visie. De vorm kan divers zijn: één op één contact, kleine groepen, themabijeenkomsten.

Inloophuis Passie heeft samen met de brancheorganisatie IPSO uitvoering gegeven aan de wetgeving rondom (uw) privacy (de AVG mei 2018).