Home » Over ons

Over ons

Het inloophuis voor iedereen

Het bestuur

Mevrouw K. van Olst-Walinga, voorzitter bestuur
De heer W. van Liempt, penningmeester

De heer J. Tijink, algemeen bestuurslid
De heer J. Zweemer, algemeen bestuurslid

Mevrouw M. Smeenk, algemeen bestuurslid

Klasien van Olst

“In onderbewustzijn, is met PASSIE bewustzijn geworden. Een droom die werkelijkheid werd iets voor mensen met (ex)kanker en vooral ook hun naasten iets te kunnen betekenen. Dit kon alleen tot stand komen met alle deze prachtige vrijwilligers om mij heen.”

Angelie Bavelaar

“Nadat mijn man overleden was aan deze slopende ziekte wilde ik heel graag wat met mijn ervaringen doen. In het Inloophuis kan ik een luisterend oor zijn voor mensen die nu met allerlei emoties overhoop liggen die bij deze ziekte om de hoek komen kijken!”

Gerrie Sterrenburg

“Ik doe de dingen op de manier dat voor mij goed voelt en met respect.

Respect is de mooiste vorm van luisteren naar wat de ander te zeggen heeft.”

Anneke Detz

“Ik voel betrokkenheid voor mensen die, op wat voor manier dan ook, te maken hebben met de ziekte kanker. Voor mij betekent het dan ook een zinvolle tijdsbesteding om aandacht te geven door bijv. een luisterend oor te zijn of om, ter ontspanning, een massage te geven.”

Jolanda Weening

“Net als heel veel andere mensen heb ik in mijn directe omgeving en ook zelf te maken gehad met kanker. In die periode was het voor mij heel fijn om naar het inloophuis te gaan. De ene keer voor een kop koffie, een luisterend oor, ervaringen delen met andere bezoekers of om deel te nemen aan een leuke activiteit.

Daarom is het mooi dat ik nu in mijn rol als coördinator, samen met onze vrijwilligers, mag zorgen dat deze mogelijkheden er zijn voor bezoekers.”

Munda

“Kanker heb je niet alleen, maar je kunt je heel alleen voelen. Een ziekte die niet alleen de persoon zelf treft, maar ook de partner, de kinderen en dierbaren om de patiënt heen. In 1984 overleed mijn man aan kanker, 36 jaar jong,  en ook mijn vader is er aan overleden toen ik 13 jaar was. Vanuit deze ervaring weet ik hoe belangrijk het kan zijn dat er een plek is waar er naar je geluisterd wordt als je er behoefte aan hebt, waar lotgenotencontact mogelijk is, en waar je ook iets anders kunt doen dan praten. En daarom besteed ik tijd aan dit vrijwilligerswerk, omdat ik zin wil geven aan wat in mijn rugzak zit en zo, al luisterend,  wellicht een anders last wat dragelijker wordt.”

Johan Tijink

“Onmisbaar in de huidige samenleving waarin te vaak geen “rust” te vinden is wanneer je direct of indirect met kanker te maken krijgt. Je komt in je leven op een punt waarop je je gaat realiseren dat alles zo maar anders kan worden wanneer kanker levens volledig op zijn kop zet.

Ik werd gevraagd als algemeen bestuurslid en het voelt goed om dit unieke project in Lelystad met mijn kennis te mogen ondersteunen.”

Maureen

“Wanneer je emoties met anderen deelt kan het helend werken voor diegene die het verdriet moet verwerken. Ook ik heb dit ervaren en daarom wil ik een luisterend oor bieden in deze moeilijke periode in hun leven.”

Felice

“Toevallig kwam het Inloophuis op mijn pad.

Ik vind het fijn om hier mensen te ontmoeten en, alleen al door er te zijn, iets voor anderen te kunnen betekenen.”

Sipke de Jong

Nadat mijn vrouw aan kanker was overleden, kwam ik enige tijd daarna toevallig op de website van het inloophuis. Aangezien ik uit eigen ervaring weet dat praten met anderen erg belangrijk is wanneer je wordt geconfronteerd met kanker heb ik mij aangemeld als gastheer. Door te luisteren en betrokkenheid te tonen hoop ik dat de gasten die het inloophuis bezoeken, omdat zij zelf of familieleden te maken hebben gekregen met kanker, zich thuis voelen in het inloophuis.