Home » Over ons

Over ons

Het Inloophuis Passie voor iedereen.

Het bestuur per 1 januari 2023.

Hannie Reeuwijk, voorzitter bestuur (niet op de foto)

Johan Tijink, algemeen bestuurslid

Evelien Jacobs-Derks, algemeen bestuurslid

Peter van der Mee, penningmeester

Joke Stoop, secretaris

“Kanker heb je niet alleen maar samen”

In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen te maken met kanker. Op dit moment zijn er 800.000 (ex-) kankerpatiënten in Nederland, in 2030 loopt dat aantal op naar 1 miljoen.

De impact is groot. De ziekte en gevolgen overheersen het leven en de gedachten, er is behoefte aan een plek waar emoties en verhalen gedeeld kunnen worden.

Inloophuis Passie is zo’n ontmoetingsplaats voor alle mensen met kanker en hun naasten in Lelystad en omgeving. Wij bieden een plek waar zij in alle openheid zichzelf mogen zijn, erkend en gehoord worden, elkaar kunnen ontmoeten en terecht kunnen voor ondersteuning.

Inloophuis Passie werd opgericht in het voorjaar van 2013 door Klasien van Olst en Joke Korff. In oktober 2013 kwamen de eerste bezoekers aan huis, op de Hazeleger. Het vinden (en binden) van enthousiaste en betrokken vrijwilligers werd een topprioriteit om de bezoekers nieuwe, waardevolle activiteiten aan te kunnen bieden. En dat gold ook voor het vinden van sponsoren en donateurs om de activiteiten te kunnen financieren en de bekendheid van het Inloophuis te vergroten.

Voldoende financiële middelen en goede PR waren ook belangrijk om van de Hazeleger te kunnen verhuizen naar de gewenste zelfstandige locatie op een centrale plek in de stad. Met brede ondersteuning vanuit de samenleving kon de gewenste stap naar een eigen locatie gemaakt worden. In 2015 kon de nieuwe locatie op de Botter feestelijk geopend worden. Nog steeds krijgen we er veel waardering voor de mooie en sfeervolle plek waar iedereen die te maken krijgt met kanker welkom is.

Vanaf het moment van oprichting werd ook aan de kwaliteit van het Inloophuis gewerkt. Bestuur, vrijwilligers en coördinator kunnen daarvoor een beroep doen op onze branche organisatie IPSO. ( www.ipso.nl )

Een aantal gebeurtenissen had grote impact op de voortgang in het Inloophuis. In 2016 overleed voorzitter Joke Korff. Klasien van Olst nam het voorzitterschap over. Met grote inzet vervulde zij vanaf dat moment meerdere bestuurlijke en coördinerende taken tegelijkertijd. In het eerste kwartaal van 2021 stopte ze en een vrijwel nieuw bestuur trad aan.

De gedwongen sluiting vanwege Corona in 2020 en 2021 was voor bezoekers en vrijwilligers niet gemakkelijk. Het is fijn om weer open te kunnen zijn!

Het is niet eenvoudig om een Inloophuis structureel “in de benen” te houden. We zijn daarom heel blij met de betrokkenheid van gemeente Lelystad, bedrijven, serviceclubs, fondsen, KWF, Roparun en inwoners van Lelystad die ons steunen met een subsidie, donatie of in natura.

Hannie Reeuwijk

Het is al vaak gezegd en geschreven: “kanker heb je niet alleen, maar treft ook de mensen om je heen”.
Dat heb ik eind 2013 zelf mogen ervaren toen ik de diagnose lymfeklierkanker kreeg.
Ik heb toen gezien en gemerkt wat ’n enorme impact dat op je omgeving heeft en hoe iedereen dat weer op z’n eigen wijze beleeft en verwerkt.
De ervaringen die ik in die periode heb opgedaan, hebben mij ervan overtuigd dat ’n luisterend oor, empathisch vermogen, betrokkenheid en afleiding, een ontzettend belangrijke rol spelen.
Het Inloophuis Passie is een ontmoetingsplaats waar ál die elementen samenkomen en daarom heb ik mij ook aangemeld als gastvrouw.
Ik hoop dan ook op een positieve en waardevolle manier iets te kunnen betekenen voor mensen die met kanker geconfronteerd worden of zijn.

Johan Tijink

“Onmisbaar in de huidige samenleving waarin te vaak geen “rust” te vinden is wanneer je direct of indirect met kanker te maken krijgt. Je komt in je leven op een punt waarop je je gaat realiseren dat alles zo maar anders kan worden wanneer kanker levens volledig op zijn kop zet.

Ik werd gevraagd als algemeen bestuurslid en het voelt goed om dit unieke project in Lelystad met mijn kennis te mogen ondersteunen.”

Peter van der Mee

Twee ouders en twee schoonouders verloren aan kanker.
Daarnaast nog vele familie en kennissen.
Ik heb dus (te) veel te maken gekregen met deze vreselijke ziekte.
Vooral de machteloosheid is uitermate frustrerend.
En als ik dan eindelijk iets terug kan en mag doen, in de vorm van bestuurslid van het
Inloophuis Passie, dan grijp ik deze kans met beide handen aan.
Ik hoop dat ik voor lange tijd verbonden zal zijn aan deze prachtige organisatie.

Joke Stoop

Wie krijgt er niet met kanker te maken? Een melanoom en andere woekerproblemen op de huid hebben mij geleerd dat de machteloosheid en onzekerheid enorm zijn. Laat staan als de ziekte erger is. Fijn als je dan ergens terecht kunt met je verhaal, zomaar voor een praatje of voor een leuke activiteit.

Daarom ben ik blij, dat ik kan bijdragen aan het Inloophuis als secretaris en overige ondersteuning.

Angelie Bavelaar

“Nadat mijn man overleden was aan deze slopende ziekte wilde ik heel graag wat met mijn ervaringen doen. In het Inloophuis kan ik een luisterend oor zijn voor mensen die nu met allerlei emoties overhoop liggen die bij deze ziekte om de hoek komen kijken!”

Gerrie Sterrenburg

“Ik doe de dingen op de manier dat voor mij goed voelt en met respect.

Respect is de mooiste vorm van luisteren naar wat de ander te zeggen heeft.”

Anneke Detz

“Ik voel betrokkenheid voor mensen die, op wat voor manier dan ook, te maken hebben met de ziekte kanker. Voor mij betekent het dan ook een zinvolle tijdsbesteding om aandacht te geven door bijv. een luisterend oor te zijn of om, ter ontspanning, een massage te geven.”

Munda Tromp

“Kanker heb je niet alleen, maar je kunt je heel alleen voelen. Een ziekte die niet alleen de persoon zelf treft, maar ook de partner, de kinderen en dierbaren om de patiënt heen. In 1984 overleed mijn man aan kanker, 36 jaar jong,  en ook mijn vader is er aan overleden toen ik 13 jaar was. Vanuit deze ervaring weet ik hoe belangrijk het kan zijn dat er een plek is waar er naar je geluisterd wordt als je er behoefte aan hebt, waar lotgenotencontact mogelijk is, en waar je ook iets anders kunt doen dan praten. En daarom besteed ik tijd aan dit vrijwilligerswerk, omdat ik zin wil geven aan wat in mijn rugzak zit en zo, al luisterend,  wellicht een anders last wat dragelijker wordt.”

Maureen Bohncke

“Wanneer je emoties met anderen deelt kan het helend werken voor diegene die het verdriet moet verwerken. Ook ik heb dit ervaren en daarom wil ik een luisterend oor bieden in deze moeilijke periode in hun leven.”

Sipke de Jong

Nadat mijn vrouw aan kanker was overleden, kwam ik enige tijd daarna toevallig op de website van het inloophuis. Aangezien ik uit eigen ervaring weet dat praten met anderen erg belangrijk is wanneer je wordt geconfronteerd met kanker heb ik mij aangemeld als gastheer. Door te luisteren en betrokkenheid te tonen hoop ik dat de gasten die het inloophuis bezoeken, omdat zij zelf of familieleden te maken hebben gekregen met kanker, zich thuis voelen in het inloophuis.

Alide Vosselman

Ik hoorde over het Passiehuis en wat daar allemaal voor mensen met kanker gedaan wordt.
Ze vinden een luisterend oor, betrokkenheid, een veilige omgeving.

Zeven jaar geleden is een nichtje van mij, nog maar 45 jaar, aan kanker overleden. Ik weet hoe belangrijk het is je verhaal kwijt te kunnen.

Daardoor ook wil ik voor mensen met kanker iets betekenen. Door te luisteren en te ondersteunen waar mogelijk is.

Zo wil ik van mijn vrije tijd een waardevolle tijd maken.

Rita Dokkum

In 2015 is mijn man overleden aan de gevolgen van kanker. Ik was zoekende om een deel van mijn vrije tijd te besteden aan een doel dat bij me past, en kwam via een gastvrouw van Inloophuis Passie in contact met het Inloophuis. Na een aantal snuffeldagen was het duidelijk: dit is echt iets wat me aan het hart ligt. Luisteren en een arm omslaan bij mensen die te maken hebben met bijvoorbeeld machteloosheid, verdriet, pijn en verlies. Gevoelens die ik zelf ook heb ervaren.Ik hoop hiermee mijn steentje bij te dragen aan dit prachtige initiatief.

Klasien van Olst

Klassien heeft het Inloophuis Passie opgericht. Tot 1 april 2021 was zij aan het Inloophuis verbonden als voorzitter van het bestuur.

Zoals zij het zelf heel mooi verwoord:
“In onderbewustzijn, is met PASSIE bewustzijn geworden. Een droom die werkelijkheid werd iets voor mensen met (ex)kanker en vooral ook hun naasten iets te kunnen betekenen. Dit kon alleen tot stand komen met alle deze prachtige vrijwilligers om mij heen.”

Thea Vissers

omdat u durft
omdat u doet
omdat u gaat
vol goede moed

grote kans dat wij in ons Centrum
iets voor u kunnen betekenen
we verwelkomen u heel graag
‘k hoop dat ik u eerdaags begroet

Chantal van Mil

Tijdens mijn re-integratietraject had ik veel contact met diverse vrijwilligercoördinatoren en dat leek mij wel een uitdagende functie. In mijn kennissenkring, sta ik bekend als regeltante, als er iets geregeld moest worden, dan was het vaak vraag maar aan….. Bij toeval kwam deze functie vrij en op mijn pad. Sinds begin 2023, mag ik coördinator zijn bij deze mooie stichting en draag ik een steentje bij, het ontzorgen van onze gasten.

Onze gastvrouwen en -heer verwelkomen u met kop thee of koffie. Een luisterend oor of gewoon een alledaagse gesprek is bij ons de gewoonte van de dag. Ook even een afleiding kan tijdens onze activiteiten.

Met een traan en vooral een lach, alles kan, alles mag.