Home » Over ons

Over ons

Het inloophuis voor iedereen

Het bestuur per 1 april 2021

Janneke Sparreboom, voorzitter bestuur

Johan Tijink, algemeen bestuurslid

Evelien Jacobs-Derks, algemeen bestuurslid

Peter van der Mee, penningmeester

De stichting kent een bestuursovereenkomst zoals vereist is volgens de WBTR. Deze overeenkomst ligt ter inzake ten kantore Botter 14.01 te Lelystad.

Janneke Sparreboom

In 2014 maakte ik als wethouder kennis met de oprichters van Inloophuis Passie, Joke en Klasien.
Ik was direct enthousiast. Fijn dat er in oktober 2013 een laagdrempelige ontmoetingsplek voor mensen die met kanker te maken kregen was gestart in Lelystad.
Er waren in mijn familie meerdere mensen getroffen door deze ziekte. Ik had van nabij de impact, ook voor de mensen eromheen gezien en ervaren.
We hielden contact. Het Inloophuis maakte een mooie ontwikkeling door.
Feestelijk was het, de verhuizing naar de Botter, ik herinner me de opening nog goed. Nu staat op deze centrale plek in de stad voor alle mensen met kanker en hun naasten de deur altijd open.
Met de warme inzet van de vrijwilligers en ondersteuning van velen is dit een plek van bijzondere betekenis.
Toen ik werd gevraagd om voorzitter te worden heb ik van harte ja gezegd.

Angelie Bavelaar

“Nadat mijn man overleden was aan deze slopende ziekte wilde ik heel graag wat met mijn ervaringen doen. In het Inloophuis kan ik een luisterend oor zijn voor mensen die nu met allerlei emoties overhoop liggen die bij deze ziekte om de hoek komen kijken!”

Gerrie Sterrenburg

“Ik doe de dingen op de manier dat voor mij goed voelt en met respect.

Respect is de mooiste vorm van luisteren naar wat de ander te zeggen heeft.”

Anneke Detz

“Ik voel betrokkenheid voor mensen die, op wat voor manier dan ook, te maken hebben met de ziekte kanker. Voor mij betekent het dan ook een zinvolle tijdsbesteding om aandacht te geven door bijv. een luisterend oor te zijn of om, ter ontspanning, een massage te geven.”

Jolanda Weening

“Net als heel veel andere mensen heb ik in mijn directe omgeving en ook zelf te maken gehad met kanker. In die periode was het voor mij heel fijn om naar het inloophuis te gaan. De ene keer voor een kop koffie, een luisterend oor, ervaringen delen met andere bezoekers of om deel te nemen aan een leuke activiteit.

Daarom is het mooi dat ik nu in mijn rol als coördinator, samen met onze vrijwilligers, mag zorgen dat deze mogelijkheden er zijn voor bezoekers.”

Munda

“Kanker heb je niet alleen, maar je kunt je heel alleen voelen. Een ziekte die niet alleen de persoon zelf treft, maar ook de partner, de kinderen en dierbaren om de patiënt heen. In 1984 overleed mijn man aan kanker, 36 jaar jong,  en ook mijn vader is er aan overleden toen ik 13 jaar was. Vanuit deze ervaring weet ik hoe belangrijk het kan zijn dat er een plek is waar er naar je geluisterd wordt als je er behoefte aan hebt, waar lotgenotencontact mogelijk is, en waar je ook iets anders kunt doen dan praten. En daarom besteed ik tijd aan dit vrijwilligerswerk, omdat ik zin wil geven aan wat in mijn rugzak zit en zo, al luisterend,  wellicht een anders last wat dragelijker wordt.”

Johan Tijink

“Onmisbaar in de huidige samenleving waarin te vaak geen “rust” te vinden is wanneer je direct of indirect met kanker te maken krijgt. Je komt in je leven op een punt waarop je je gaat realiseren dat alles zo maar anders kan worden wanneer kanker levens volledig op zijn kop zet.

Ik werd gevraagd als algemeen bestuurslid en het voelt goed om dit unieke project in Lelystad met mijn kennis te mogen ondersteunen.”

Maureen

“Wanneer je emoties met anderen deelt kan het helend werken voor diegene die het verdriet moet verwerken. Ook ik heb dit ervaren en daarom wil ik een luisterend oor bieden in deze moeilijke periode in hun leven.”

Felice

“Toevallig kwam het Inloophuis op mijn pad.

Ik vind het fijn om hier mensen te ontmoeten en, alleen al door er te zijn, iets voor anderen te kunnen betekenen.”

Sipke de Jong

Nadat mijn vrouw aan kanker was overleden, kwam ik enige tijd daarna toevallig op de website van het inloophuis. Aangezien ik uit eigen ervaring weet dat praten met anderen erg belangrijk is wanneer je wordt geconfronteerd met kanker heb ik mij aangemeld als gastheer. Door te luisteren en betrokkenheid te tonen hoop ik dat de gasten die het inloophuis bezoeken, omdat zij zelf of familieleden te maken hebben gekregen met kanker, zich thuis voelen in het inloophuis.

Evelien Jacobs-Derks

Bijna iedereen komt in zijn leven in aanraking met kanker. Het inloophuis is een prachtige plek om elkaar te ontmoeten, een luisterend oor te geven en te krijgen of om juist even uit de dagelijkse werkelijkheid weg te kunnen. Een ieder beleeft het op zijn eigen manier. Dit alles is mogelijk door een groep geweldige vrijwilligers en sponsoren! Vanuit mijn werk als praktijkondersteuner intensieve zorg in een huisartsenpraktijk heb ik ook veel raakvlakken met het inloophuis. Ik ben trots dat ik hier deel van mag uitmaken en hoop een goede toevoeging te zijn aan het bestuur!

Peter van der Mee

Twee ouders en twee schoonouders verloren aan kanker.
Daarnaast nog vele familie en kennissen.

Ik heb dus (te) veel te maken gekregen met deze vreselijke ziekte.

Vooral de machteloosheid is uitermate frustrerend.

En als ik dan eindelijk iets terug kan en mag doen, in de vorm van bestuurslid van het
Inloophuis Passie, dan grijp ik deze kans met beide handen aan.

Ik hoop dat ik voor lange tijd verbonden zal zijn aan deze prachtige organisatie.

Bronwyn Kuipers

Ook ik heb familie verloren door kanker. Toen ik nog jong was en nog niet goed wist hoe ik met mijn verdriet moest omgaan. Hoe om het te verwerken. Hoe erover te spreken. In mijn geboorteland (Zuid-Afrika) was het een taboe om over je verlies te spreken.

Ik ben een mensen-mens. Heb in ‘hospitality’ gewerkt. Altijd een luisterend oor geweest. Om te helpen bij het oplossen van problemen. Om er voor de ander te zijn.

Fantastisch wat het Inloophuis mensen heeft aan te bieden! Een warme plek om met elkaar te kunnen delen en je verdriet te verwerken. Om voor de gezelligheid zomaar te kunnen babbelen. Met een lekker kopje koffie, thee en een koekje of twee! Workshops doen en er van te genieten. Wat Bijzonder!

Jolanda Strijker

Na een paar jaar zelf bij Passie ervaren wat begrip, steun, (h)erkenning en afleiding met je doen, wil ik nu graag iets terugdoen.

Een luisterend oor, een gezellig gesprek met een kopje koffie, even creatief bezig zijn.

Kleine momentjes, maar toch zo waardevol.

Klasien van Olst heeft het Inloophuis Passie opgericht. Tot 1 april 2021 was zij aan het Inloophuis verbonden als voorzitter van het bestuur.

Zoals zij het zelf heel mooi verwoord:
“In onderbewustzijn, is met PASSIE bewustzijn geworden. Een droom die werkelijkheid werd iets voor mensen met (ex)kanker en vooral ook hun naasten iets te kunnen betekenen. Dit kon alleen tot stand komen met alle deze prachtige vrijwilligers om mij heen.”