Home » Steun ons

Steun ons

Als vrijwilliger, sponsor of donateur

Wij zijn een stichting en hebben geen winstoogmerk. Iedere euro die wij ontvangen wordt besteed voor ondersteuning van het inloophuis passie.
Het inloophuis passie is voor bezoekers geheel zonder kosten, met uitzondering van de een kleine bijdrage bij deelname aan een workshop. De ondersteuning die we bieden wordt niet gefinancierd door verzekering- en/of overheidsgelden. Dat maakt dat we geheel afhankelijk zijn van giften, schenkingen, sponsoren en donateurs.
Om de structurele kosten te dekken en de continuïteit van de ondersteuning aan onze bezoekers te waarborgen zijn wij steeds op zoek naar financiële ondersteuning. Zowel als particulier of als ondernemer kunt u ons steunen.
U kunt ons daarbij op diverse manieren bij helpen, oa door een eenmalige schenking of door donateur van ons te worden. Wij zijn blij met iedere euro die wordt overgemaakt.
Hieronder vindt u meer informatie over de mogelijkheden en de formulieren waarmee u zich kunt aanmelden als particuliere donateur of zakelijk sponsor.

Eenmalig en doorlopend doneren voor particulieren

In het onderstaande formulier kun je eenvoudig een persoonlijke donatie aan het Inloophuis doen. Dit kan eenmalig of terugkerend!
Zakelijk doneren

Als ondernemer kunt u ons ook steunen. Iedere ondernemer kent het belang van maatschappelijk ondernemen. Als u ons wilt sponsoren met uw bedrijf dan zullen wij onze dank hiervoor publiekelijk kenbaar maken. Wij maken graag een afspraak op welke wijze wij meer voor elkaar kunnen betekenen.

  Notarieel schenken

  Voor het Inloophuis is het bijzonder prettig om op structurele basis schenkingen te ontvangen, zodat de continuïteit van de zorg voor gasten kan worden gewaarborgd.

  Een periodieke schenking is volledig aftrekbaar van het belastbaar inkomen. De Belastingdienst stelt hierbij de voorwaarde dat er minimaal vijf jaar lang een vast bedrag wordt geschonken en dat deze schenking wordt vastgelegd door de notaris of via een schriftelijke overeenkomst met de instelling of vereniging waaraan je de gift doet.

  Wanneer je besluit een bedrag van € 1000,- of hoger te schenken via een notaris, dan neemt Inloophuis Passie de kosten van het opstellen van de notariële akte voor zijn rekening. Uiteraard is het ook mogelijk eenmalig een gift te doen. Iedere bijdrage is van harte welkom. Kijk voor uitgebreide informatie op de website van de belastingdienst.

  Nalaten: erfstelling of legatering

  Veel mensen houden graag de regie over hun nalatenschap en laten door een notaris vastleggen wat er na hun overlijden met hun bezittingen moet gebeuren. Je kunt het Inloophuis Passie in je testament benoemen tot (mede)erfgenaam, of er een legaat aan nalaten. Door de benoeming tot erfgenaam — de zogeheten erfstelling — bepaal je zelf welk percentage van je vermogen ten goede komt aan het Inloophuis. Met een legaat laat je een vastgesteld geldbedrag of bepaald goed (bijvoorbeeld een huis, een stuk grond of een aandelenportefeuille) na aan het Inloophuis.

  ANBI-status

  Het inloophuis Passie heeft de status van Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit houdt in dat door Inloophuis Passie geen successierecht betaald hoeft te worden over het ontvangen deel van een nalatenschap. Het volledige bedrag kan dus worden besteed aan de zorg voor mensen met kanker en hun naasten.

  Een notaris kan je nader adviseren over schenken en nalaten aan het inloophuis. ANBI-status: 853012180

  Bedrijfsgegevens

  Stichting Inloophuis Passie

  KVK- nummer: 58377905
  ANBI-status: 853012180

  Adres: Botter 14-01, 8232 JP Lelystad
  E-mail: info@inloophuis-passie.nl

  IBAN: NL06RABO0130827339