Steun ons

Wij zijn een stichting en hebben geen winstbejag. Iedere euro die de Stichting ontvangt wordt besteed voor ondersteuning van het inloophuis.
Het Inloophuis is voor bezoekers geheel zonder kosten. De ondersteuning die we bieden worden niet gefinancierd door verzekering- en/of overheidsgelden, dat maakt dat we geheel afhankelijk zijn van giften, schenkingen, sponsors en donateurs.
Om de structurele kosten te dekken en de continuïteit van de ondersteuning aan onze bezoekers te waarborgen zijn wij steeds op zoek naar financiële ondersteuning.
U kunt ons daarbij op diverse manieren bij helpen, oa door een eenmalige schenking of door donateur van ons te worden. Wij zijn blij met iedere euro die wordt overgemaakt.
Hieronder vind u meer informatie over de mogelijkheden en een formulier waarmee u zich kan aanmelden als donateur.

Ons steunen kan op de volgende manieren (ieder punt is een link naar meer informatie):

ANBI-status

ANBI-logoHet inloophuis Passie heeft de status van Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit houdt in dat door inloophuis PASSIE geen successierecht betaald hoeft te worden over het ontvangen deel van een nalatenschap. Het volledige bedrag kan dus worden besteed aan de zorg voor mensen met kanker en hun naasten. Een notaris kan je nader adviseren over schenken en nalaten aan het inloophuis. ANBI-status: 853012180

 

Sponsorgelden van bedrijven

Iedere ondernemer kent het belang van maatschappelijk ondernemen. Als u ons wilt sponsoren met uw bedrijf dan zullen wij onze dank hiervoor publiek kenbaar maken.
Wij maken graag met u een afspraak op welke wijze wij op deze wijze meer voor elkaar kunnen betekenen.

Doneren

Ja, ik wil eenmalig doneren aan Inloophuis-Passie en maak elke periode het volgende bedrag zelf over:

Uiteraard kunt u ook een ander bedrag overmaken.

De bankgegevens zijn:

IBAN:NL 06 RABO 0130827339

KvK nummer: 58377905

RSIN nummer: 853012180

Uw naam (verplicht)

Adres (verplicht)

Postcode

Plaats

Uw email (verplicht)

Uw bericht/ opmerkingen

Doorlopende Machtiging tot doneren

Downloaden:
Klik hier voor het downloaden van het Machtiging Inloophuis Passie formulier.

Online formulier:

Door het invullen van onderstaand formulier geeft u toestemming aan Stichting inloophuis Passie om doorlopende incasso-opdrachten te sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te schrijven wegens donatie aan Inloophuis-Passie en uw bank om doorlopend een bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van Stichting Inloophuis Passie.
Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen acht weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden.
Bij intrekking van uw machtiging graag Stichting inloophuis Passie hierover informeren

Begunstigde:
Naam: Stichting Inloophuis Passie
Adres: Botter 14-01
Postcode : 8232 JP
Land : Nederland
Woonplaats: Lelystad
Incassant ID: NL67ZZZ583779050000
Banknummer: NL 06 RABO 0130827339
Type: SEPA

Kenmerk machtiging:

Uw naam (verplicht)
Voornaam:

Achternaam:

Uw adres (verplicht)
Straatnaam en huisnummer

Postcode en woonplaats

Land

Uw e-mail

Bankgegevens (verplicht)
Rekeningnummer (IBAN):

Bank identificatie*:

Gewenst bedrag:

* Geen verplicht veld bij NL IBAN

Frequentie:

Ingangsdatum:

Ik ga akkoord met het ingevulde formulier.

Notarieel schenken

Voor het inloophuis is het bijzonder prettig om op structurele basis schenkingen te ontvangen, zodat de continuïteit van de zorg voor gasten kan worden gewaarborgd.
Een periodieke schenking is volledig aftrekbaar van het belastbaar inkomen. De Belastingdienst stelt hierbij de voorwaarde dat er minimaal vijf jaar lang een vast bedrag wordt geschonken en dat deze schenking wordt vastgelegd door de notaris of via een schriftelijke overeenkomst met de instelling of vereniging waaraan je de gift doet.
Wanneer je besluit een bedrag van € 100,- of hoger te schenken via een notaris, dan neemt inloophuis Passie de kosten van het opstellen van de notariële akte voor zijn rekening.
Uiteraard is het ook mogelijk eenmalig een gift te doen. Iedere bijdrage is van harte welkom.
Kijk voor uitgebreide informatie op de website van de belastingdienst.

Nalaten: erfstelling of legatering

Veel mensen houden graag de regie over hun nalatenschap en laten door een notaris vastleggen wat er na hun overlijden met hun bezittingen moet gebeuren. Je kunt het Inloophuis Passie in je testament benoemen tot (mede)erfgenaam, of er een legaat aan nalaten. Door de benoeming tot erfgenaam — de zogeheten erfstelling — bepaal je zelf welk percentage van je vermogen ten goede komt aan het inloophuis. Met een legaat laat je een vastgesteld geldbedrag of bepaald goed (bijvoorbeeld een huis, een stuk grond of een aandelenportefeuille) na aan het inloophuis.