Home » Over ons » Jaarverslagen en jaarcijfers

Jaarverslagen en jaarcijfers

Hieronder treft u de jaarplannen, jaarverslagen en -cijfers aan.

De stichting kent een bestuursovereenkomst zoals vereist is volgens de WBTR. Deze overeenkomst ligt ter inzage ten kantore Botter 14.01 te Lelystad.

Jaarplannen

Jaarverslagen en -cijfers

ANBI

Uitslag van enquête onder onze bezoekers 

Bestuur en vrijwilligers van inloophuis Passie vinden het belangrijk dat er ingespeeld wordt op de behoeften van onze bezoekers.

Binnenkort volgt de uitslag van de enquête 2022.

Gasttevredenheid 2023

Commissie van aanbeveling

  • Ineke Bakker, voormalig waarnemend burgemeester van Lelystad
  • Klasien van Olst, medeoprichtster Inloophuis Passie

Een inloophuis is belangrijk als ontspannen ontmoetingspunt naast de druk en stress van de ziekenhuis controles en behandelingen. Daar kunnen patiënten na of tijdens hun behandeling zonder verwijzing binnen lopen voor uiteenlopende vragen en voor informeel contact. Samen met hun partner of andere familieleden en vrienden zijn zij welkom om naar behoefte met lotgenoten te praten en/of activiteiten te ontplooien. Belangrijk is dat er actuele, laagdrempelige en begrijpbare informatie is vanuit een brede visie. De vorm kan divers zijn: één op één contact, kleine groepen, thema bijeenkomsten.

Inloophuis Passie heeft samen met de brancheorganisatie IPSO uitvoering gegeven aan de wetgeving rondom (uw) privacy (de AVG mei 2018).