Home » Laatste nieuws » Steun ons

Steun ons

Wij zijn een stichting en hebben geen winstbejag. Iedere euro die de Stichting ontvangt wordt besteed voor ondersteuning van het inloophuis.
Het Inloophuis is voor bezoekers geheel zonder kosten. De ondersteuning die we bieden worden niet gefinancierd door verzekering- en/of overheidsgelden, dat maakt dat we geheel afhankelijk zijn van giften, schenkingen, sponsors en donateurs.
Om de structurele kosten te dekken en de continuïteit van de ondersteuning aan onze bezoekers te waarborgen zijn wij steeds op zoek naar financiële ondersteuning.
U kunt ons daarbij op diverse manieren bij helpen, oa door een eenmalige schenking of door donateur van ons te worden. Wij zijn blij met iedere euro die wordt overgemaakt.
Hieronder vind u meer informatie over de mogelijkheden en een formulier waarmee u zich kan aanmelden als donateur.

Meer informatie:

Sponsorgelden van bedrijven

Iedere ondernemer kent het belang van maatschappelijk ondernemen. Als u ons wilt sponsoren met uw bedrijf dan zullen wij onze dank hiervoor publiek kenbaar maken.
Wij maken graag met u een afspraak op welke wijze wij op deze wijze meer voor elkaar kunnen betekenen.

Donateurs

Error: Contact form not found.

Notarieel schenken

Voor het inloophuis is het bijzonder prettig om op structurele basis schenkingen te ontvangen, zodat de continuïteit van de zorg voor gasten kan worden gewaarborgd.
Een periodieke schenking is volledig aftrekbaar van het belastbaar inkomen. De Belastingdienst stelt hierbij de voorwaarde dat er minimaal vijf jaar lang een vast bedrag wordt geschonken en dat deze schenking wordt vastgelegd door de notaris. Wanneer je besluit een bedrag van € 100,- of hoger te schenken, dan neemt inloophuis Passie de kosten van het opstellen van de notariële akte voor zijn rekening.
Uiteraard is het ook mogelijk eenmalig een gift te doen. Iedere bijdrage is van harte welkom.

Nalaten: erfstelling of legatering

Veel mensen houden graag de regie over hun nalatenschap en laten door een notaris vastleggen wat er na hun overlijden met hun bezittingen moet gebeuren. Je kunt het Inloophuis Passie in je testament benoemen tot (mede)erfgenaam, of er een legaat aan nalaten. Door de benoeming tot erfgenaam — de zogeheten erfstelling — bepaal je zelf welk percentage van je vermogen ten goede komt aan het inloophuis. Met een legaat laat je een vastgesteld geldbedrag of bepaald goed (bijvoorbeeld een huis, een stuk grond of een aandelenportefeuille) na aan het inloophuis.

ANBI-status

Het inloophuis Passie heeft de status van Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit houdt in dat door inloophuis PASSIE geen successierecht betaald hoeft te worden over het ontvangen deel van een nalatenschap. Het volledige bedrag kan dus worden besteed aan de zorg voor mensen met kanker en hun naasten. Een notaris kan je nader adviseren over schenken en nalaten aan het inloophuis.

Ander nieuws dat je misschien leuk vindt