Home » Commissie van Aanbeveling

Commissie van Aanbeveling

 
 
 
 

De Stichting Inloophuis Passie weet zich sinds enige jaren gesteund door een Commissie van Aanbeveling.

De leden van deze commissie brengen het Inloophuis op een positieve manier onder de aandacht binnen het netwerk waarmee ze contact onderhouden vanuit de functie die ze bekleden of hebben bekleed. Zo zorgt deze commissie ervoor dat de Stichting meer bekendheid krijgt in de Lelystadse samenleving en dat de ideële doelstellingen ook die aandacht krijgen die zij verdienen. Ook adviseert de Commissie van Aanbeveling de Stichting waar nodig om de uitvoering van haar activiteiten te verbeteren.

De Commissie van Aanbeveling houdt zich uitdrukkelijk niet bezig met sponsorwerving of enige andere wijze van fondsenwerving. Hieronder staan de namen van de leden van de Commissie van Aanbeveling. Tevens geven ze aan waarom ze onze Stichting steunen.

Klasien van Olst 
Grondlegger van het Inloophuis 

Ik draag Inloophuis Passie een warm hart toe. Kanker heb je niet alleen. Een mooie, warme ontmoetingsplek om je verhaal kwijt te kunnen

Matthé Bollen 
Internist-Oncoloog St Jansdal Lelystad-Harderwijk  

In het ziekenhuis proberen wij medisch gezien de best mogelijke behandelingen en zorg te geven. Samen en in overleg met de patiënt.  Maar een patiënt is gelukkig zoveel meer dan zijn of haar ziekte.  Het Inloophuis vervult deze behoefte met Passie! Warmte, gezelligheid en jezelf kunnen zijn. Ontspanning, creatie, educatie en elkaar helpen. Daar staan zij voor.
Al heel veel jaren voel ik me betrokken.

Ineke Bakker  
Voormalig plaatsvervangend burgemeester  

Evelien Jacobs-Derks 
Praktijkverpleegkundige Intensieve zorg Huisartsenpraktijk Mangard en Warande

Na een aantal jaren als bestuurslid, nu in de Commissie van Aanbeveling.

Bij inloophuis Passie hebben we een geweldige groep vrijwilligers en coördinatoren die zorgen dat mensen met kanker en/of kanker in hun omgeving een plek hebben om samen te komen. Er wordt veel georganiseerd voor de gasten. Iedereen kan er zichzelf zijn. Ik heb ervaren hoeveel steun mensen hebben aan het Inloophuis en daarom blijf ik het op deze manier heel graag vertegenwoordigen!

Jop Fackeldey 
Bestuurder 

Het is zo ontzettend belangrijk dat mensen die getroffen zijn door kanker en hun naasten ergens terecht kunnen voor een goed gesprek, opgevangen kunnen worden en terecht kunnen met een lach en een traan. De vrijwilligers van Inloophuis Passie zijn daarvoor onmisbaar. Een organisatie om trots op te zijn in onze stad!