Home » Laatste nieuws » Bericht van de voorzitter:

Bericht van de voorzitter:

Bericht van de voorzitter:

Beste mensen,

Aan het eind van dit jaar ga ik starten met de functie van regio-adviseur bij de brancheorganisatie van de Centra voor leven met en na kanker, de IPSO.

Vanaf dat moment kan ik geen voorzitter van het bestuur van Inloophuis Passie meer zijn. Dat is een voorwaarde voor mijn benoeming. Daarom stop ik op 1 januari 2023 met mijn voorzitterschap van het Inloophuis.

Nadat we langere tijd gesloten waren wegens corona is het ons gelukt om weer stappen voorwaarts te zetten. Er is sprake van een deskundig en goed functionerend bestuur, er zijn nieuwe gastvrouwen bijgekomen, het Inloophuis is meer dagdelen open en er komen meer bezoekers. We werken aan onze vindbaarheid door op social media vaker te laten weten voor wie we er zijn en wat we doen. De speciale bijeenkomsten die we organiseren zoals wellnessdagen en lezingen zijn voor nieuwe bezoekers een mooi moment om kennis te maken. En door onze actieve deelname aan het oncologienetwerk Lelystad-Dronten versterken we de verbinding met de formele zorg.

Het was mooi om hier als voorzitter van het Lelystadse Centrum voor leven met en na kanker een bijdrage aan te mogen leveren.

Ik ben heel blij met de steun die het Inloophuis daarbij krijgt van gemeente Lelystad, KWF, bedrijven, fondsen, Roparun, diverse serviceclubs en particulieren. Het team dat jaarlijks de Mont Ventoux opgaat moet daarbij zeker ook genoemd worden. Geweldig.

Graag wil ik iedereen met wie ik tijdens mijn voorzitterschap heb mogen samenwerken voor Inloophuis Passie en haar bezoekers hartelijk bedanken.

Natuurlijk in het bijzonder onze gastvrouwen en gastheer, onze coördinator en mijn collega bestuursleden. En verder al die andere mensen die Inloophuis Passie steunen op wat voor manier dan ook.

Janneke Sparreboom – van der Spoel

Ander nieuws dat je misschien leuk vindt