Verwijzers

Inloophuis-Passie-VerwijzersInloophuis Passie biedt mensen met kanker en naasten ondersteuning bij het verwerken van wat hen is overkomen. We zijn er voor alle niet-medische vragen rondom kanker, voor een luisterend oor en/of contact met lotgenoten. Ook bieden wij onze gasten de mogelijkheid om tijdens een creatieve of sportieve activiteit te kunnen ontspannen en even niet met ziek zijn bezig te hoeven zijn.

Het inloophuis is laagdrempelig. Men kan zonder afspraak binnenlopen.
Voor een bezoek aan het inloophuis is geen verwijsbrief nodig en is kosteloos. De geboden ondersteuning valt niet onder de zorgverzekering.

Onze aanpak is behoeftegericht: iedere bezoeker krijgt alle ruimte om zelf aan te geven aan welke vorm van ondersteuning behoefte bestaat. Onze vrijwillige gastvrouwen en -heren, hebben een training gevolgd en werken volgens interne richtlijnen. Wanneer gespecialiseerde of intensievere begeleiding wenselijk is, kunnen zij de bezoeker informeren over (zorg)instanties of therapeuten in de regio.

De algemeen coördinator heeft regelmatig overleg met de zorgverleners op oncologisch gebied.
Wilt u als verwijzer het Inloophuis onder de aandacht brengen en meer informatie over ons krijgen neem dan contact op met de algemeen coördinator van het Inloophuis, Klasien van Olst.

Aanvraag formulier folders voor verwijzers

Naam (verplicht)
Dhr.Mevr.

Bedrijfsnaam

E-mail (verplicht)

Adres (verplicht)

Telefoonnummer (verplicht)


De folder voor professionalsFolders voor in het bedrijf/praktijk


Bijzonderheden/ opmerking