De organisatie

Onze vrijwilligers

Het bestuur

Mevrouw K. van Olst-Walinga, voorzitter bestuur
De heer W. van Liempt, penningmeester

De heer J. Tijink, algemeen bestuurslid
De heer J. Zweemer, algemeen bestuurslid

Mevrouw M. Smeenk, algemeen bestuurslid

 

Coördinatoren

Klasien van Olst

Klasien van Olst,

“In onderbewustzijn, is met PASSIE bewustzijn geworden. Een droom die werkelijkheid werd iets voor mensen met (ex)kanker en vooral ook hun naasten iets te kunnen betekenen. Dit kon alleen tot stand komen met alle deze prachtige vrijwilligers om mij heen.”

 

Gastvrouwen/-heren

Angelie BavelaarAngelie Bavelaar

“Nadat mijn man overleden was aan deze slopende ziekte wilde ik heel graag wat met mijn ervaringen doen. In het Inloophuis kan ik een luisterend oor zijn voor mensen die nu met allerlei emoties overhoop liggen die bij deze ziekte om de hoek komen kijken!”

 

 

Sipke de JongSipke de Jong

“Mijn reden om vrijwilliger te worden heeft o.a. te maken met het feit mijn vrouw(Elly) ruim 7 jaar geleden is overleden aan kanker, waardoor ik weet hoe belangrijk het is dat mensen met kanker en/of familieleden hun verhaal kwijt kunnen. Toen ik het filmpje op de website zag werd ik vrij snel enthousiast en heb mij aangemeld.”

 

 Gerrie Strerrenburg Gerrie Sterrenburg

“Dat wat mij vreugde en voldoening geeft, daar ben ik aanwezig.”

 

 

 

Anneke DetzAnneke Detz

“Ik voel betrokkenheid voor mensen die, op wat voor manier dan ook, te maken hebben met de ziekte kanker. Voor mij betekent het dan ook een zinvolle tijdsbesteding om aandacht te geven door bijv. een luisterend oor te zijn of om, ter ontspanning, een massage te geven.”

 

Yolanda Hamersma

“Een aantal jaar geleden heb ik zelf te maken gehad met deze ziekte. Ik weet hierdoor hoe belangrijk begrip en een luisterend oor is. Deze ervaring wil ik graag meenemen in het inloophuis Passie.”

 

 

   Mieke Mantje

“Op zoek naar een zinvolle besteding van mijn vrije tijd, kwam Inloophuis Passie op mijn pad.
Ik wil er graag voor anderen zijn, naar ze luisteren, met ze in gesprek gaan en hopen dat bezoekers zich thuis voelen bij Inloophuis Passie.”

 

 

Munda Tromp

Kanker heb je niet alleen, maar je kunt je heel alleen voelen. Een ziekte die niet alleen de persoon zelf treft, maar ook de partner, de kinderen en dierbaren om de patiënt heen. In 1984 overleed mijn man aan kanker, 36 jaar jong,  en ook mijn vader is er aan overleden toen ik 13 jaar was. Vanuit deze ervaring weet ik hoe belangrijk het kan zijn dat er een plek is waar er naar je geluisterd wordt als je er behoefte aan hebt, waar lotgenotencontact mogelijk is, en waar je ook iets anders kunt doen dan praten. En daarom besteed ik tijd aan dit vrijwilligerswerk, omdat ik zin wil geven aan wat in mijn rugzak zit en zo, al luisterend,  wellicht een anders last wat dragelijker wordt.

Hilde Buitelaar

Uit ervaring weet ik dat praten helpt als je geconfronteerd wordt met kanker. Als gastvrouw in het inloophuis kan ik nu voor anderen een luisterend oor zijn.

 

 

 

Maureen Bohncke

Wanneer je emoties met anderen deelt kan het helend werken voor diegene die het verdriet moet verwerken. Ook ik heb dit ervaren en daarom wil ik een luisterend oor bieden in deze moeilijke periode in hun leven.

 

 

 

Joke Korff-de Jong

Joke Korff-de Jong

In memoriam

 

Jaarplannen

Jaarplan 2014

Jaarplan 2015

Jaarplan 2016 en 2017

Jaarplan 2018 en 2019 

Jaarplan 2020-2021

 

Jaarverslagen- en cijfers 

Jaarcijfers 2015

Jaarverslag 2015

Jaarcijfers 2016

Jaarverslag 2016

Jaarcijfers 2017

Jaarverslag 2017

Jaarcijfers 2018

Jaarverslag 2018

jaarcijfers 2019

jaarverslag 2019

 

 

 

 

 

 

Nieuwsbrieven

Nieuwsbrief juli 2014

Nieuwsbrief juni 2015

Nieuwsbrief december 2015

Nieuwsbrief december 2016

Nieuwsbrief december 2017

Nieuwsbrief december 2018

Nieuwsbrief december 2019

 

 

 

Uitslag van enquête onder onze bezoekers 

Bestuur en vrijwilligers van inloophuis Passie vinden het belangrijk dat er ingespeeld wordt op de behoeften van onze bezoekers.

PowerPoint bezoekers enquête 2014

PowerPoint bezoekers enquête 2017

Commissie van aanbeveling

  • Colinda Post, oncoloog MC groep ziekenhuis Lelystad.
  • Marguerite Pelt, arts voor algemene geneeskunde en homeopathie
  • Chris Leeuwe, oud burgemeester Lelystad
  • Marianne Bloemendaal, voormalig Oncologieverpleegkundige MC groep ziekenhuis Lelystad.
    Een inloophuis is belangrijk als ontspannen ontmoetingspunt naast de druk en stress van de ziekenhuis controles en behandelingen. Daar kunnen patiënten na of tijdens hun behandeling zonder verwijzing binnen lopen voor uiteenlopende vragen en voor informeel contact. Samen met hun partner of andere familieleden en vrienden zijn zij welkom om naar behoefte met lotgenoten te praten en/of activiteiten te ontplooien. Belangrijk is dat er actuele, laagdrempelige en begrijpbare informatie is vanuit een brede visie. De vorm kan divers zijn: één op één contact, kleine groepen, thema bijeenkomsten.
Inloophuis Passie heeft samen met de brancheorganisatie IPSO uitvoering gegeven aan de wetgeving rondom (uw) privacy (de AVG mei 2018).