Bezoekers

De deur van Inloophuis Passie staat open voor alle mensen met kanker en hun naasten, ongeacht achtergrond of leeftijd.

Mensen die ziek zijn (geweest)

De confrontatie met kanker zet de wereld op z’n kop. De vrijwilligers van het inloophuis bieden een luisterend oor en de mogelijkheid om in contact te komen met mensen die hetzelfde meemaken. Naast de medische behandeling, ook als die is afgerond, bieden wij ondersteuning. Veel mensen komen dan pas toe aan de emotionele verwerking van wat hun is overkomen.

Partners

Inloophuis-Passie-Partners

Kanker heeft een grote impact op het dagelijks leven, maar kan ook veranderingen in relaties teweegbrengen. Als partner van iemand met kanker word je vaak zwaar belast. Alle aandacht – ook de jouwe – is gericht op de patiënt, en je komt als vanzelf op de tweede plaats. Het is belangrijk dat je ook stilstaat bij de vraag: Hoe gaat het nu met mij en wat heb ík nodig? In het inloophuis ben je welkom om even op adem te komen en te vertellen hoe het met je gaat.

Kinderen (4-12 jaar)

Voor kinderen die van dichtbij met kanker te maken krijgen is (h)erkenning en ondersteuning van groot belang. Het inloophuis biedt hen de gelegenheid om, aan de hand van diverse vormen van spel en creativiteit, hun verhaal te vertellen en aan te geven wat zij nodig hebben om met de situatie om te gaan. Ze worden begeleid door deskundige, betrokken professionals en vrijwilligers.